Business Compliance

Het STRABAG Ethics Business Compliance Systeem is een levend managementsysteem – het is onderworpen aan continue verbeteringen en aanpassingen aan wijzigende omstandigheden. Het bestaat uit de Code of Conduct, het Business Compliance Management Systeem (BCMS) en de personeelsstructuur.