Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: mens

Ons motto 'WORK ON PROGRESS - People Planet Progress' is de essentie van wat voor ons de bouwindustrie betekent. Mensen die op een vlotte manier samenwerken en partnerschap hoog in het vaandel dragen. Zowel in interne als externe relaties, organisatie- en merkoverschrijdend. We verwezenlijken meer voor het belang van onze partners wanneer we ideeën, ervaring en kennis bundelen. Het partnerschap staat eveneens in lijn met gelijke rechten voor iedereen en is gebaseerd op eerlijkheid, solidariteit en waardering.